IT-Centrum

Ändring av nyhetsflöde

För kännedom så kommer nyheter och annan viktig information inte längre att publiceras på denna sida från och med nu. Vi kommer istället att använda de nya startsidorna i Självservice för respektive kommun för att förmedla viktig information. På startsidorna finns  länkar till exempelvis manualer och blanketter, instuktionsfilmer med mera. 

Denna sida kommer dock att finnas kvar för exempelvis inloggning till Självservice.


Kommentarer
Sidan publicerad 2019-10-07 av Ulrica Isberg